Lokale oppdateringskurs

Veisikringsanlegg_1.jpg

 

  

Kort om kurset

Kurset tar for seg anleggstyper fra grunnopplæringen som er å anse som kjernekompetanse for en signalmontør, prosjekterende eller sporvekselkontrollør. Følgende læreplaner er med i kurset:

 • NSI - 63 med lokal operatørplass
 • Togdeteksjon 10/50 Khz
 • Togdeteksjon 95/105 Hz
 • Togdeteksjon Likestrøm
 • Låse- og kontrollsystemer for sproveksler og sporsperrer
 • Sporsperredrivmaskin Bela
 • Drivmaskin BSG-9
 • Relebasert veisikringsanlegg med batterianlegg
 • Enkel innkjørsignalapparat

Du kan delta på deler av kurset, ut fra hva du har av sertifiseringer. 

Sporvekselkontrollører har tilrettelagt kurss med kun mekaniske sekvenser tilpasset rollen. 

Målgruppe for kurset

 • Signalmontører 
 • Prosjekterende
 • Sporvekselkontrollør (som rep.kurs for mekansik kompetanse)

Områder i landet som omfattes av anleggestypen

 • Hele landet

Hvor arrangeres kursene

 • Mo i Rana
 • Ski/Norsk jernbaneskole
 • Hamar
 • Voss/Bergen
 • Sarpsborg
 • Kristiansand/Stavanger
 • Trondheim
 • Gol
 • Drammen
 • Skien

Annet    

Kurset har kapasitet til 20 personer. Repetisjonsfrekvensen er 5 årig. Det fremkommer av sertifikatregisteret når vedkommende skal inn på kurs. Alle arrangementsstedene vil derfor ikke finne sted hvert år. Kun Ski/Norsk jernbaneskole vil bli arrangert hvert år.

   

 

 

 

Kursstart
Kursnavn
Kurssted
Frist for påmelding
Ledige plasser
Pris
Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Rolf Andersen Moderhak

Teamleader koordinator signalfag

Send mail

mobil: 900 29 055

 

Klas Aarild

Faglig ansvarlig (fungerende)

Send mail

mobil: 916 71 101

 

Sara Dehlin

Koordinator signalfag

Send mail

mobil: 971 75 066


Hilde Kraft Pettersen

Koordinator signalfag

Send mail

mobil: 951 44 551 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier