Instruktør med hjerte for signalfag

Mosfjeld_og_Andersen.png
Blant våre mange dyktige instruktører ved skolen finner vi signalmontør Andres Heggem Mosfjeld fra Bane NOR. Han trives godt med en variert arbeidsdag, med tjeneste langs linja ved Kristiansand, oppdrag over hele landet og instruktørrolle på kurs ved Norsk jernbaneskole.

Mosfjeld snakker engasjert og varmt om en spennende jobb som signalmontør. Han er 30 år, og kommer fra Birkeland utenfor Kristiansand. Der har han et stort område som arbeidsplass, helt fra Kristiansand stasjon og opp til Nordagutu i Telemark. Mosfjeld har vært tilknyttet signalfag i Bane NOR på dette området siden 2011, og med tiden har han tatt fagbrev og fått stadig mer ansvar i jobben. Han deltar på ulike prosjekter, og har spesialkompetanse som montør av Alstom MET-maskiner, noe som fører han rundt til områder som bruker disse drivmaskinene for nye sporveksler.

Er det stort behov for kompetanse som signalmontør?

– Jobben min gir meg mange muligheter, sier Mosfjeld fornøyd. Jeg får være med på prosjekter over hele landet, blant annet på sommerbruddet ved Oslo S. Nesten alle baneområder i landet bruker Alstom MET sporvekseldrivmaskin, og trenger kompetanse på dette.

Mosfjeld_ved_Alstom_MET-maskinen_i_ovingsanlegget_pa_Norsk_jernbaneskole.png

Bilde: Mosfjeld ved Alsom MET-maskinen i øvingsanlegget på Norsk jernbaneskole

 

Instruktørrollen øker kompetansen

Seneste utfordring i den innholdsrike jobben til Mosfjeld er som instruktør på kursene i nettopp Alstom MET ved signalfagsavdelingen på Norsk jernbaneskole. Her har han jobbet som instruktør siden januar 2015. – En styrke ved jobben som instruktør på jernbaneskolen er at jeg får treffe mange interessante folk innenfor miljøet, forteller Mosfjeld. På skolen er han instruktør for erfarne signalmontører på repetisjonskurs.

Hvordan ser du på rollen som instruktør?

– I begynnelsen var jeg litt nervøs for å være instruktør for folk med 30 – 40 års erfaring på linja, og så skulle liksom jeg fortelle dem hva de skulle gjøre. Men etter hvert har jeg fått solid kompetanse og mye erfaring på maskinen, og jeg ser at jeg har mye å bidra med som systemspesialist. På skolen er vi et lite miljø med instruktører, og vi holder hverandre oppdatert på detaljene. Vi gir hverandre god faglig støtte. Fordi jeg både underviser og jobber mye med Alstom MET-maskiner blir jeg skikkelig god innenfor dette. Arbeidsgiver liker at jeg tar oppdrag på skolen. Det innebærer at jeg tar med meg kompetansen på området hjem til Kristiansand. Jeg har en leder som er lett å jobbe med, og som legger til rette for at jeg kan få være med på mye.

Hva kan en blivende signalmontør vente seg av arbeidsoppgaver?

- Det er en ansvarsfull jobb, sier Mosfjeld. Det er mye sikkerhetsarbeid knyttet til stillingen, en del dokumentasjon og kontroller. Du må ta jobben på alvor og konsentrere deg om sikkerheten. En signalmontør må ha helsa i orden, både den fysiske og den psykiske. Det kan være stress, og det er mye som skal huskes. Men har du interesse for faget er dette en veldig morsom og variert jobb med mange utfordringer og muligheter. 

Mosfjeld_plukker_Alstom_MET-maskinen_fra_hverandre.png

Bilde: Mosfjeld plukker Alstom MET-maskinen fra hverandre

 

Mye nytt på signalfag

- Nå er vi midt i et skifte mellom de gamle relébaserte anleggene fra 60-tallet og de nye elektroniske sikringsanleggene styrt gjennom ERTMS. Det blir mange muligheter og mye gøy framover som signalmontør. Men det tar i hvert fall 10 år, om ikke mer, før Alstom MET-maskinene fases ut.

Hva møter kursdeltakerne som skal få opplæring av deg på skolen?

Norsk jernbaneskole stiller med god faglig støtte og gode øvingsanlegg, både inne og ute, så opplæringen er solid og spennende. På kurset får deltakerne litt teori om selve maskineriet. I tillegg er det mye praksis der lærlingen og kursdeltakeren får skru litt på maskinen og identifisere de ulike komponentene. Til slutt får deltakerne avsluttende praktisk-teoretisk prøve som gir godkjenning til å drive maskinen på linja. Det neste blir utvikling av e-læring ved skolen, noe som kan støtte opp under forberedelsene til undervisningen. Da blir nivået enda høyere, sier Mosfjeld.

Signalmontøren er selv stadig inne på kurs på jernbaneskolen for å holde seg oppdatert, det er en del av jobben, sier han. Akkurat nå er det fokus på kurs som sluttkontrollør. ATC-kurs, NSB 94-anlegg, lokale oppdateringer, akseltellerkurs, hovedsikkerhetsvaktkurs, flere repetisjonskurs, regler for kontroll, kurs i FSE (forskriftskurs) og førstehjelp må tas med jevne mellomrom. Det gjelder å holde seg oppdatert.

En som ikke er like glad for at pappa er mye på jernbaneskolen på Grorud er lille Fie Alette (ett år). – Nå er det heldigvis slik at jeg får være litt mer hjemme hos henne utover, sier Mosfjeld, det blir godt å komme hjem til den lille familien. Det er like før hun begynner å gå, og jeg vil ikke gå glipp av en så stor begivenhet, sier han med et stort smil.

Og når Fie Alette blir mer mobil, kan hun være trygg på at pappa tar seg av mye av sikkerheten ved jernbanen. Norsk jernbaneskole er glade for å få låne han, og ha han på laget.

 

Andres_Heggem_Mosfjeld_Bane_NOR_og_Tommi_Andersen_Leonhard_Weiss_jernbaneteknikk.png

Bilde: Andres Heggem Mosfjeld, Bane NOR og Tommi Andersen, Leonhard Weiss jernbaneteknikk. Begge er instruktører på Norsk jernbaneskole. 

Publisert: 25.04.2018 14:25 av Maria Dahl

Oppdatert: 30.04.2018 07:24 av Maria Dahl
« Tilbake
Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Rolf Andersen Moderhak

Teamleader koordinator signalfag

Send mail

mobil: 900 29 055

 

Klas Aarild

Faglig ansvarlig (fungerende)

Send mail

mobil: 916 71 101

 

Sara Dehlin

Koordinator signalfag

Send mail

mobil: 971 75 066


Hilde Kraft Pettersen

Koordinator signalfag

Send mail

mobil: 951 44 551 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier