Regler for kontroll

P1000542_3.JPG

   

Kort om kurset

Kravstiller for kurset, Teknisk avdeling - Teknologi og regelverk - regleverk og godkjenning i Bane NOR, har endret strukturen for gjennomføring av kurs i Regler for kontroll (RFK) signal med virkning fra 1. januar 2018.

 

Årlig repetisjons er erstattet av et kompetanseløp som har blitt toårig. Halvparten av av de som innehar kontrollfunksjoner signal får kurs med teoretisk og praktisk eksamen annet hvert år på Norsk jernbaneskole. Annet hvert år gjennomføres et e-læringsprogram eller en temadag med teoretisk eksamen.

 

For sluttkontrollører signal arrangeres kurset som tidligere med et felles forum som også innehar teoretisk eksamen. Dette kurset må deltas på årlig. Noen av kandidatene vil bli trukket opp til praktisk eksamen. Denne vil bli avhold på annen tid enn forumet. De som innehar kontrollfunksjoner som sluttkontrollør signal og sikkerhetskontrollør signal møter kun på RFK for sluttkontrollører signal årlig.   

 

De sikkerhetskontrollører og kontrollører signal som hadde praktisk eksamen på Norsk jernbaneskole i 2017 skal ha e-læring/temadag i 2018. Dette vil alle bli tilstrekvet nærmere om.

 

De som hadde lokalt kurs i RFK i 2017 skal ha kurs med teoretisk og praktisk eksamen på Norsk jernbaneskole i 2018. Disse kursene finner du i listen nedenfor. 

 

Kurs for sluttkontrollører signal og sporvekselkontrollører signal er også å finne i listen nedenfor. 

 

 • Grunnkurs i RFK for signalmontører arrangeres normalt årlig på høsten.
 • Grunnkurs i RFK for sluttkontrollører inngår i sluttkontrollørkurs del 3.
 • Grunnkurs i RFK for mekanikere i signalavdeling inngår i grunnopplæringskurset Mekanisk kompetansekurs. 

Målgruppe for kurset

 • Signalmontører 
 • Signalingeniører med godkjent sluttkontrollørkurs del 2 
 • Mekanikere i signalavdeling

Områder i landet som omfattes av anleggestypen

 • Hele landet

Hvor arrangeres kursene

I 2018 arrangeres alle kurs med praktisk og teoretisk eksamen på Norsk jernbaneskole. De som hadde praktisk eksamen i 2017 blir tilskrevet om hvordan gjennomføringen for 2018 blir. Dette vil bli sendt ut innen utgangen av mai 2018. For sporvekselkontrollører arrangeres kurset på Norsk jernbaneskole. For sluttkontrollører arrangeres kurset på Ski.

Annet    

 Se også: Veiledning for godkjenning av kontrollfunksjoner

Viktig informasjon om FSE

Det er krav om årlig vedlikehold kompetanse i FSE for alle kontrollfunksjoner signal. Eneste godkjente kurs for å inneha disse funksjonene er Norsk jernbaneskole sine FSE og førstehjelpskurs som heter FSE ST. Disse arrangeres årlig i perioden 1. september til 20. desember.

 

De årene det er oppdatering av NEK400 vil dette inngå i kurset som heter FSE ST. Neste gang NEK400 inngår i FSE ST er høst 2018.

 

For sporvekselkontrollører som skal ha tilgang til relerom kreves overnevnte kurs. Det er ikke tilstrekkelig med FSE R2/R1 eller andre typer FSE kurs.

 

Kurs i FSE ST legges til påmelding på skolens nettsider 1. mars kl 09:00 hvert år. Finnes på denne siden

Godkjenningsperiode

Sertifikatet for personell med kontrollfunksjoner signal vedlikeholdes og fornyes kontinuerlig forutsatt:

 • At aktuelle typekurs er vedlihehold ihht læreplan for anleggstypen
 • Årlig deltakelse på RFK
 • Gyldig FSE og førstehjelp
 • Gyldig NEK 400
 • Gyldig Helsegodkjenning kategorisert for yrkesgruppen
 • Gyldig godkjenning som HSV for alle sikkerhetskontrollører signal, kontrollører signal og sporvekselkontrollører signal
   

 

 

 

Kursstart
Kursnavn
Kurssted
Påmeldingsfrist
Ledige plasser
Pris
Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Østen Alexander Lybeck

Prosjektleder signalfag

Send mail

mobil: 901 32 330

 

Rune Bloch-Johnsen

Fagsjef signalfag

Send mail

mobil: 916 71 094

 

Anne Brændshøi

Koordinator signalfag

Send mail

mobil: 911 91 297

 

Rolf Andersen

Koordinator signalfag

Send mail

mobil: 900 29 055

 

Tuva Mellum

Kursvert signalfag

Send mail

mobil: 404 48 257 


Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl

Norsk jernbaneskole på sosiale medier