Om Trafikksikkerhetsfag

News_Hovedsikkerhetsvakt_arbeid.JPG

 

 

Trafikksikkerhet på jernbanen er høyt prioritert.Trafikksikkerhetsarbeidet henger sammen med trafikkregler, som regulerer hvordan alt og alle som ferdes rundt jernbanen skal opptre. Grunnleggende trafikksikkerhet består i hovedsak av å etablere et felles begrepsapparat, slik at alle som jobber på jernbanen har den samme forståelse av hva som ligger i ord og uttrykk. Misforståelser kan føre til ulykker, og brudd på trafikksikkerhetsregelverket kan få store konsekvenser i form av skader på personell og materiell.

 

Skolen tilbyr flere kurs innen trafikksikkerhet. Hovedsikkerhetsvaktkurset (HSV) er det mest omfattende kurset innen fagområdet. Kurset som HSV gir kursdeltakeren mulighet til å forberede, utføre og ha ansvaret for sikkerheten når det arbeides i eller nær spor. HSV sin primære oppgave er å sikre arbeidsstedet, slik at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte.  

 

Les mer om:

Informasjon om opptak og påmelding til HSV kurs
Informasjon om gjennomføring av eksamen for trafikksikkerhetsfag

 

 

Norsk jernbaneskole ønsker å skape en god sikkerhetskultur, ved å gi kursdeltakerne best mulig opplæring.

 

Mange kurs settes opp på forespørsel. Kontakt oss ved behov.

 

Velkommen til Norsk jernbaneskole!

 

Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Francoise Thorkildson

Koordinator trafikksikkerhetsfag

Send mail

Mobil: 480 43 874

 

Odd-Magne Olsen

Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag

Send mail

mobil: 916 57 676

 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier