Informasjon om opptak og påmelding til hovedsikkerhetsvaktkurs

 

 1) Opptak 

 

 Opptak:31.august-21.september 2020 . 

 • Vitnemål med påført bestått fagprøve/attester som dokumenterer utdanning og yrkeserfaring på tre år innen bygg, anlegg eller sikkerhetsrelatert arbeid.(CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon). Dokumenter eldre enn 10 år er ikke relevant, og vurderes ikke. 
 • Helsegodkjenning inkludert yrkespsykologisk test. Se mer under punkt 5.
 • Bekreftelse fra leder/virksomheten på søknad om opptak – eget skjema 

 Alle søkere vil få en personlig tilbakemelding på sin søknad om opptak innen uke 41.

 

Følgende dokumentasjon leveres pr epost til koordinator innen én uke før inntaksprøve:

 

2) Krav til dokumentasjon 

 • Alle dokumentene leveres i Pdf-format
 • En fil pr dokument (eksempel: Praksisskjemaet: 3 sider, 1 dokument, 1 fil)
 • Merking av fil: innhold og søkerens navn (eksempel: Praksisskjemaet – Ola Nordmann)
 • Dokumentasjon til opptak  leveres elektronisk på Min Side, Opptak til hovedsikkerhetsvaktkkurs innen oppgitte frister
 • Manglende dokumentasjon innen fristen vil føre til at søknaden ikke blir vurdert

  

3) Påmelding til kurs 

 • Kandidater som blir vurdert kvalifiserte kan melde seg på kurset
 • Norsk jernbaneskole informerer kandidatene og leder om de er kvalifisert pr. epost
 • Påmeldingslenke finnes i eposten

 

Tillegg for kandidater med lite kunnskap innen jernbanefag:

 

4) Øvrig informasjon 

 • Søkere må være tilknyttet foretak som er godkjent leverandør av fører, skifter og hovedsikkerhetsvakt/signalgiver til Bane NOR
 • Kursavgift fra august 2020: kr. 84 012,-
 • Reise og overnatting er ikke inkludert i kursavgiften og ordnes av kandidaten
 • Kurslengde: 34 dager/7 uker (teori og praksis) 
 • Kurset starter kl 8.30, og avslutter kl 15.30  
 • Oversikt over opplæringsløpet 2020

 

5) Helsegodkjenning og yrkespsykologisk test 

 • Kandidater må gjennomføre helsegodkjenning og yrkespsykologisk test etter Helsekrav for operativt personell - prosedyre (STY-604317). Det kan kun benyttes godkjente leverandører. Oversikt over de godkjente leverandørene finner du på høyre siden på disse sider. 
 • Helseattesten og yrkespsykologisk test skal ikke være eldre enn 3 år ved opptaksfristen.
 • Oversikt over godkjente BHT/leger

 

 

6) Eksamen, kursbevis og godkjenning

 • Ved ikke-bestått på skriftlig eksamen i trafikkregler, kontakt Norsk jernbaneskole for påmelding til ny skriftlig eksamen - Pris for ny skriftlig eksamen 2020: kr. 5 202,- 
 • Ved ikke-bestått på praktisk eksamen, kontakt Norsk jernbaneskole for påmelding til ny praktisk eksamen - Pris for ny praktisk eksamen: kr. 8 395,- 
 • Kursbevis utstedes av Norsk Jernbaneskole ved gjennomført og bestått avsluttende eksamen
 • Godkjenning gis av Bane NOR, Transport
 • Godkjenningen må fornyes i form av kontrollprøve/periodisk prøve før det har gått 3 år fra eksamensdato (Bane NOR, Transport)

 

 

 7) Klage på vedtak

 • Dersom du blir vurdert ikke-kvalifisert, og du mener at du er det, har du muligheten til å klage på vurderingen.
 • Send koordinatoren epost med klagen og din begrunnelse innen to(2) uker etter å ha mottatt avslag, husk å levere tilleggsdokumentasjon i web cruiter
 • Ny vurdering vil bli gitt.

 

Kursstart
Kursnavn
Kurssted
Pris
Kursslutt
Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Francoise Thorkildson

Koordinator trafikksikkerhetsfag

Send mail

Mobil: 480 43 874

 

Odd-Magne Olsen

Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag

Send mail

mobil: 916 57 676

 

Reglement

 

Reglement for gjennomføring av kurs- og opplæring jernbanefagavdelingen finner du her.


Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier