Gjennomføring av eksamen for trafikksikkerhetsfag

  

Hovedsikkerhetsvakt/ Signalgiver

1) Inntaksprøve: Skrifltig, flervalgsoppgave - 45 minutter

2) Skrftlig prøve avslutter den teoridelen av kurset - 1t 15 minutter

3) Praktisk eksamen avslutter kurset - ca. 1 time

 

Operatør skinne-/veimaksin

Skriftlig, flervalgsprøve gjennomføres på slutten av kurset - 30 minutter

Personlig sikkerhet for befaring ved spor

Skriftlig, flervalgsprøve gjennomføres på slutten av kurset - 30 minutter

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Francoise Thorkildson

Koordinator trafikksikkerhetsfag

Send mail

Mobil: 480 43 874

 

Odd-Magne Olsen

Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag

Send mail

mobil: 916 57 676

 

Praksis for hovedsikkhetsvakt

Innsending av praksishefte for hovedsikkerhetsvakt for godkjenning (gjelder kandidater som  gjennomførte kurset inntil 31.12.2015)

 

Bane NOR v/ Sertifiseringsenheten Transport behandler, godkjenner praksis og utsteder godkjenningsbevis.

Praksishefte inkludert vedlegg kan scannes og sendes på e-post til:

trafikksikkerhet.transport@banenor.no

Original inkludert signaturer sendes pr post til:

Bane NOR 

Sertifiseringsenheten Transport

Postboks 2540

3003 Drammen

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier