Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs

Kursstart 01.12.2020 09:00
Kursslutt 01.12.2020 15:00
Kurslengde 09.00-15.00
Sted Teams
Kurssted Kurs i Teams
Pris NOK 2500
Påmeldingsfrist 23.11.2020
Avmeldingsfrist 23.11.2020

Målgruppe

Ansatte i Bane NOR eller personler på oppdrag for Bane NOR som har reell behov for å befare ved spor i forbindelse med planlegging av arbeid, forflytte seg ved spor for å komme frem til et arbeidssted, utføre visuell kontroll og inspeksjon ved spor.

Forutsatte forkunnskaper

 • Må være fylt 18 år
 • Kandidaten skal inneha en relevant kompetanse som er knyttet til oppdraget for Bane NOR.
 • Kandidaten må kunne gjøre seg forstått på norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Søknadsskjema for Personlig sikkerhet for befaring ved spor. For underskrift av skjemaet, se listen. Ferdig utfylt skjema sendes til Banefag@banenor.no før påmelding. Her kan du laste ned skjemaet.

Kort beskrivelse av kurset

 • Kursdeltaker skal etter endt kurs være i stand til å vurdere farer forbundet med befaring ved spor og kunne ivareta sin egen sikkerhet under befaringen.
 • Kurset varer 1 dag
 • Tillatelse fra banesjef skal innhentes for den aktuelle strekning før befaring.
 • Gyldighet: 1 år fra eksamensdato.
 • Fornyelse av godkjenning skjer ved å gjennomføre repetisjonskurs
 • Hvis oppdatering ikke er gjenomført innen 14 måneder vil tillatelsen til befaring ved spor bortfalle, og nytt fullstendig kurs må gjenomføres for å få tillatelsen tilbake.
 • Nytt fullstendig kurs hvert 6.år.

Følgende dokumentasjon leveres i kursportalen ved påmelding:

-  gyldig legitimasjon med bilde

 

Kurs i teams, det vil si at du må ha en pc med kamera og lyd for å gjennomføre kurset.

Kravstiller

Bane NOR Sikkerhet og kvalitet

Link til læreplan gitt av kravstiller

Læreplan

Betingelser ved ikke bestått

 • Ny eksamen tas etter 7 dager
 • Ved ikke-bestått på ander gangs eksamen må nytt kurs gjennomføres
 • Pris 2020: 1700,-
Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Francoise Thorkildson

Koordinator trafikksikkerhetsfag

Send mail

Mobil: 480 43 874

 

Odd-Magne Olsen

Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag

Send mail

mobil: 916 57 676

 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier