Personlig sikkerhet for befaring ved spor - repetisjonskurs

Kursstart 30.11.2020 12:00
Kursslutt 15.12.2020 12:00
Kurslengde 30.11.2020 12:00 - 15.12.2020 12:00
Sted E-læring
Kurssted E-læring
Pris NOK 1500
Påmeldingsfrist 29.11.2020
Avmeldingsfrist 29.11.2020

Målgruppe

Ansatte i Bane NOR eller personer på oppdrag for Bane NOR som har reell behov for å befare ved spor i forbindelse med planlegging av arbeid, forflytte seg ved spor for å komme frem til et arbeidssted, utføre visuell kontroll og inspeksjon ved spor.

Forutsatte forkunnskaper

 • Kandidaten skal inneha en relevant kompetanse som er knyttet til oppddraget for Bane NOR
 • Kandidaten må kunne gjøre seg forstått på norsk, både skrftlig og muntlig
 • Må være fylt 18 år
 • Kursbevis på gjennomført og bestått grunnkurs Personlig sikkerhet for befaring ved spor

Kort beskrivelse av kurset

 • Kursdeltaker skal etter endt kurs være i stand til å vurdere farer forbundet med befaring ved spor og kunne ivareta sin egen sikkerhet under befaringen.
 • Tilgang til elæringskurset gis når kursbevis er godkjent (lastes opp på min side, og aktuelt kurs).
 • Kurset varer 1 time.
 • Kursdeltaker har 14 dager på seg for å gjøre seg kjent med kurset fra tilgangen er gitt.
 • Selve kurset kan tas så mange ganger det er ønsket i perioden med tilgang.
 • Eksamen tas siste dag i its learning over Teams.
 • Det er kun 3 forsøk på avsluttende spørsmål.
 • Alle de avsluttende spørsmålene må besvares riktig for å få bestått.
 • Gyldighet: 1 år fra eksamensdato.
 • Hvis oppdatering ikke er gjennomført innen 14 måneder vil tillatelsen til befaring ved spor bortfalle, og nytt fullstendig kurs må gjennomføres for å få tillatelsen tilbake.
 • Nytt fullstendig kurs må gjennomføes hvert 6.år.

Kravstiller

Bane NOR Sikkerhet og kvalitet

Link til læreplan gitt av kravstiller

Læreplan

Betingelser ved ikke bestått

Kontakt kurskoordinatoren på banefag@banenor.no

 

 

Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Francoise Thorkildson

Koordinator trafikksikkerhetsfag

Send mail

Mobil: 480 43 874

 

Odd-Magne Olsen

Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag

Send mail

mobil: 916 57 676

 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier