Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs og Repetisjonskurs

 

Kort om kurset

 

Kursdeltaker skal etter endt opplæring være i stand til å vurdere farer forbundet med befaring ved spor og kunne ivareta sin egen sikkerhet under befaringen.    

Målgruppe for kurset

 

Ansatte i Bane NOR eller personer på oppdrag for Bane NOR,

 som har ett reelt behov for å befare ved spor i forbindelse med planlegging av arbeid,  forflytte seg ved sporet for å komme frem til ett arbeidssted, utføre visuell kontroll og inspeksjon ved spor. 

Hvor arrangeres kursene 

 

 • Grunnkurset gjennomføres på Norsk jernbaneskole i klasseromsundervisning. For lokalt behov, Ta kontakt her.
 • Repetisjonskurset gjennomføres som elæring på ca. 1 time.

Annet    

 

Felles for grunnkurs og repetisjonskurs:

 • kandidaten må være over 18 år
 • Kandidaten skal inneha en relevant kompetanse som er knyttet til oppdraget for Bane NOR.
 • Kandidaten må kunne gjøre seg forstått på norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Godkjenningen gjelder 1 år
 • Fornyelse av godkjenning skjer ved å gjennomføre repetisjonskurs
 • Hvis oppdatering ikke er gjenomført innen 14 måneder vil tillatelsen til befaring ved spor bortfalle, og nytt fullstendig kurs må gjenomføres for å få tillatelsen tilbake.
 • Nytt fullstendig kurs hvert 6.år.

 

Grunnkurs:

 • Behov må være avklart med Bane NOR. Dette innebærer at “Søknadskjema for Personlig sikkerhet for befaring ved spor” må være fylt ut og attestert/ godkjent av bemyndiget person i henhold til listen. Ferdig utfylt skjema sendes Norsk jernbaneskole v/ fagssjef Bane og trafikksikkerhet Odd Magne Olsen på e-post banefag@banenor.no før påmelding. Last ned søknadsskjema for kurset "Personlig sikkerhet for befaring ved spor". Ta med kopi av godkjent søknadskjema ved oppmøte på kurset.
 • Ved ikke-bestått på eksamen, ta kontakt med koordinator, trafikksikkerhetsfag
 • Kursavgift fra august 2020: kr. 3555,-
 • Kurset starter kl 9.00 og avslutter ca. kl 15.30.

 

Repetisjonskurs:

 • Kursavgift for 2020: kr. 1500-
 • Last opp kursbevis for gjennomført/bestått grunnkurs i kursportalen ved påmelding

 

Ansatte i Bane NOR/Spordrift som har gjennomført kurs før 1.1.2020 har tre års varighet på kurset.

 

  

 

Kursstart
Kursnavn
Kurssted
Frist for påmelding
Ledige plasser
Pris
August
2020
17.08.2020 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs
Teams
10.08.2020
7
kr 2 500,-
17.08.2020 12:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - repetisjonskurs
E-læring
16.08.2020
49
kr 1 500,-
September
2020
14.09.2020 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs
Teams
07.09.2020
10
kr 2 500,-
14.09.2020 12:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - repetisjonskurs
E-læring
13.09.2020
50
kr 1 500,-
Oktober
2020
12.10.2020 12:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - repetisjonskurs
E-læring
11.10.2020
50
kr 1 500,-
27.10.2020 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs
Teams
20.10.2020
10
kr 2 500,-
November
2020
16.11.2020 12:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - repetisjonskurs
E-læring
15.11.2020
50
kr 1 500,-
30.11.2020 12:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - repetisjonskurs
E-læring
29.11.2020
50
kr 1 500,-
Desember
2020
01.12.2020 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs
Teams
23.11.2020
10
kr 2 500,-
Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Francoise Thorkildson

Koordinator trafikksikkerhetsfag

Send mail

Mobil: 480 43 874

 

Odd-Magne Olsen

Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag

Send mail

mobil: 916 57 676

 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier