Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs

Kursstart 03.12.2019 09:00
Kursslutt 03.12.2019 15:30
Kurslengde 09.00-15.30
Sted Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
Pris NOK 2990
Påmeldingsfrist 19.11.2019
Avmeldingsfrist 19.11.2019

[Aktiviteten er innstilt.]

Målgruppe

Ansatte i Bane NOR eller private bedrifter som har reell behov for å befare ved spor i forbindelse med planlegging av arbeid, ansatte som har behov for å forflytte seg ved spor for å komme frem til et arbeidssted, og andre som har et dokumentert behov for å forflytte seg langs sporet, som for eks. fallvilt påvisning.

Forutsatte forkunnskaper

  • Må være fylt 18 år
  • Søknadsskjema for Personlig sikkerhet for befaring ved spor. I denne listen finner du personer som har myndighet til å skrive under. Ferdig utfylt skjema sendes til BaneTrafikk-NJ@banenor.no før påmelding. Her kan du laste ned skjemaet.

Kort beskrivelse av kurset

  • Kursdeltaker skal etter endt kurs være i stand til å vurdere farer forbundet med befaring ved spor og kunne ivareta sin egen sikkerhet under befaringen.
  • Kurset varer 1 dag
  • Gyldighet fra eksamensdato. for ansatte i Bane NOR er maks. 3 år, for private et bestemt oppdrag eller tidsrom, maksimalt 1 år fra eksamensdato.
  • Tillatelse fra banesjef skal innhentes for den aktuelle strekning før befaring.

Kravstiller

Bane NOR Infrastrukturdirektør

Link til læreplan gitt av kravstiller

Læreplan

Betingelser ved ikke bestått

Eksamen må tas på nytt.

Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Francoise Thorkildson

Koordinator trafikksikkerhetsfag

Send mail

Mobil: 480 43 874

 

Odd-Magne Olsen

Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag

Send mail

mobil: 916 57 676

 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier