Om trafikkopplæringene

Full oversikt i togtrafikken

lite_togleder_ikke_bruk.jpg

 

Trafikkavdelingen på Norsk jernbaneskole tilbyr grunnopplæring av trafikkstyrere og togledere. Trafikkstyrere og togledere har ansvar for å styre togtrafikken på det nasjonale jernbanenettet.

 

I tillegg til grunnopplæring, er alle landets togledere jevnlig inne på beredskapstrening, periodisk togledertrening (PTT) i skolens togledersimulator.

 

Avdelingen tilbyr i dag følgende opplæring:

 • Trafikkstyrer-/ togekspeditør utdanning
 • Trafikkleder- / togleder utdanning
 • Typegodkjenning for ESTW og Ebicos fjernstyring for togleder
 • Periodisk togledertrening (PTT)
 • Instruktør-, veileder- og sensorkurs

 

Det legges stor vekt på sikkerhet og praksis i undervisningen. Skolens togledersimulator og andre øvingsanlegg er i bruk under store deler av opplæringen. 

 

Mange kurs settes opp på forespørsel. Kontakt oss ved behov.

 

Velkommen til Norsk jernbaneskole!

Kontaktinformasjon

For praktiske spørsmål kan skolens koordinatorer kontaktes:

 

Silje Stenersen

Koordinator
Send epost
mobil: 958 57 483
Visittkort: V-card 

Tormod Snekkerhaugen

Fagsjef toglederutdanningen
Send epost
mobil: 419 34 488
Visittkort: V-card 

Daniel Svenmoen Halvorsen
Fagsjef togekspeditørutdanningen
Send epost
mobil: 917 03 010
Visittkort: V-card 
 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2008

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Informasjonsrådgiver

Tone Yvonne Sundhagen