Toglederopplæring

Med utdanning og erfaring som togekspeditør kan du videreutdanne deg til togleder. Etter bestått eksamen vil du få hovedansvaret for å styre trafikken på en banestrekning fra en trafikkstyringsssentral.

 

 

En togleder jobber med å overvåke og styre togtrafikken, og sørge for at togene går i rute. Det er toglederen som gir ordre om innstilling av tog, og som tillater at det skal gjennomføres byggearbeid på strekninger. Dersom det skjer et uhell eller en ulykke skal togleder straks sette i verk nødvendige tiltak for å begrense eventuelle skader på personer og materiell. Dette gjelder også når det er fare for slike hendelser. Toglederen har ansvaret for å rydde linjen og opprettholde normal drift i størst mulig utstrekning.

 

Grunnpplæringen for togledere skjer på Norsk jernbaneskole i samarbeid med trafikkstyringssentralene som står for praksis under opplæringsperioden.

Grunnopplæringens opplæringsløp består av to moduler som tilsammen tilsvarer 4-5 mnd.

 

Grunnopplæringen gir en felles opplæring for alle landets togledere i operativ ruteplanlegging og betjening av fjernstyringsanlegg.

Toglederelevene må oppfylle helsekravene og bestå en arbeidspsykologisk test.

Disse kravene er de samme som for togekspeditørutdanningen.

 

Søknad og opptak

Ledige toglederaspirantstillinger utlyses internt i Bane NOR, og alle med bestått togekspeditøropplæring er kvalifiserte søkere. Har du spørsmål om søkeprosessen og tilsetting ta kontakt med Bane NOR SF.

Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

Odette Waage

Koordinator
Send epost
mobil:  400 83 128

 

Tormod Snekkerhaugen

Fagsjef toglederutdanningen
Send epost
mobil:  419 34 488
Visittkort:  V-card 

Daniel Svenmoen Halvorsen
Fagsjef togekspeditørutdanningen
Send epost
mobil:  917 03 010
Visittkort:  V-card 
 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier